fb

   

Urząd Miejski  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Statystyki  

4048018
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Wszystkie dni
2357
2854
23469
23469
49661
102657
4048018

Forecast Today
11112

Online (15 minutes ago):43
43 guests

Twoje IP:44.211.31.134
   

Szukaj w serwisie...  

   

Świetlica szkolna

Nr telefonu  17 787 55 64

Świetlica pracuje w godz.:

Poniedziałek – 06:00 – 08:00;  11:30 – 16:30

Wtorek – 06:00 – 08:00;  11:30 – 16:30

Środa - 06:00 – 08:00;  11:30 – 16:30

Czwartek - 06:00 – 08:00;  08:15 – 10:30; 11:30 – 16:30

Piątek - 06:00 – 08:00;  11:30 – 16:30

     Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną w 7 grupach.

Zajęcia świetlicowe, w których uczestniczą głównie uczniowie klas I-III ukierunkowane są na: współżycie i współdziałanie w grupie, kształtowanie postaw prorodzinnych, proekologicznych i patriotycznych, wyrabianie nawyków higieny i czystości oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej. Nauczyciele pomagają uczniom mającym trudności w nauce wyrównywać braki edukacyjne. W pracy wychowawczej stosują elementy socjoterapii, ale podstawową działalnością świetlicy jest rozwijanie zamiłowań i zainteresowań dzieci oraz właściwe zagospodarowywanie czasu wolnego. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach teatralnych, tanecznych, muzycznych, plastyczno- technicznych, sportowych, informatycznych. Na świetlicy prowadzone są także programy edukacyjne „Cisza lubię to”, ora „Szkoła promująca zdrowie”. Świetlica bierze także udział w ogólnopolskich akcjach: Cała Polska czyta dzieciom- propagująca czytelnictwo, Zachowaj trzeźwy umysł, Zbiórka nakrętek, Góra grosza, Razem na Święta. Wychowankowie nasi mają też czas do własnej dyspozycji, który mogą przeznaczyć na zabawy w gronie rówieśników, wykorzystując w nich liczne gry i zabawki.

Na świetlicy pracują nauczyciele:

Kierownik:

mgr Agnieszka Zielińska

Wychowawcy:

mgr Urszula Bar

mgr Kinga Czachur

mgr Wiktor Jeż

Izabela Klaus

mgr Katarzyna Kozak

mgr Aleksandra Kurowska

mgr Paulina Michońska-Skrzypek

mgr Robert Nowak

mgr Ewa Oleksiewicz

mgr Angelika Romanek

mgr Barbara Stępień

mgr Waldemar Wojciechowski

mgr Anna Żmuda

mgr Małgorzata Żak

Harmonogram dnia

06:00 - 07:45    Przychodzenie dzieci do świetlicy; spożywanie porannego posiłku;

                         zabawy w grupach koleżeńskich;

07:45 - 08:00   Porządkowanie sali oraz wyjście na zajęcia lekcyjne.

11:30 – 13:30  Powrót dzieci po zajęciach lekcyjnych; spożywanie obiadu na jadalni;

                       zabawy w grupach koleżeńskich.

13:30 – 14:00  Zajęcia programowe w grupach.

14:00 – 15:00  Odrabianie zadań domowych, zabawy na podwórku szkolnym,

15:00 – 15:30   Zabawy w grupach koleżeńskich.

15:30 – 16:30   Porządkowanie sal i wyjście wychowanków do domu.

REGULAMIN ŚWIETLICY

   Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje  cele
i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły z uwzględnieniem procedur Covid-19. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.

Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.

Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie składanych przez rodziców kart zgłoszeń.

Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie, których rodzice pracują zawodowo.

W świetlicy szkolnej mogą przebywać tylko uczniowie zapisani i nie mających objawów chorobowych .

Nauczyciele świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo tylko tych uczniów, którzy w danym dniu zgłosili się na świetlicę.

Uczniowie przebywający na świetlicy mogą być wybierani przez rodziców lub inne osoby    upoważnione (co zostało odnotowane w karcie zgłoszeń) do godziny 16:30.

Uczniowie samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać pisemną zgodę (oświadczenie) od rodzica/opiekuna prawnego, która zostaje dołączona do dokumentacji świetlicy.

Nie dopuszcza się zwolnienia z zajęć ani opuszczenia świetlicy szkolnej wyłącznie na podstawie kontaktu telefonicznego z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Uczniowie przebywający na świetlicy mają prawo do:

 • życzliwego, podmiotowego traktowania;
 • rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;
 • korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, sprzętu sportowego.

Uczniowie przebywający na świetlicy mają obowiązek:

 • zachowywać się kulturalnie;
 • dbać o ład i porządek oraz wyposażenie świetlicy;
 • stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych

pracowników szkoły;

 • informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz

   wyjściu ze świetlicy;

 • zgłaszać wychowawcom wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie;
 • zgłaszać wychowawcom wszelkie niestosowne zachowania  wobec ucznia;
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Załączniki:

Nr 1. Oświadczenie

Nr 2 Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę

 

 

   
© by Sp13.