fb

   

Urząd Miejski  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Statystyki  

4047959
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Wszystkie dni
2298
2854
23469
23469
49602
102657
4047959

Forecast Today
10872

Online (15 minutes ago):41
41 guests

Twoje IP:44.211.31.134
   

Szukaj w serwisie...  

   

ZDROWIE to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)

 

Oznacza to, że w kwestiach zdrowia nie mamy jedynie koncentrować się na chorobach i próbach ich zwalczania, ale powinniśmy zwłaszcza koncentrować się na samym zdrowiu – na jego wzmacnianiu.
Współczesna definicja zdrowia WHO bardzo mocno podkreśla zatem połączenie kwestii zdrowia z życiem wewnętrznym i społecznym człowieka oraz jego osobistą troskę o kondycję fizyczną.
Do jednych z wielu zadań szkoły należy szeroko rozumiana promocja zdrowia. W naszej szkole od wielu lat podejmowane są działania mające na celu rozpowszechnianie zdrowego stylu życia.
Działania prozdrowotne dały podstawę do włączenia się w realizację programu „Szkoła Promująca Zdrowie”.
 

Szkoła Promująca Zdrowie - to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:
    Systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
    Wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.


        Koncepcja Szkoły promującej Zdrowie

Szkoła
•    Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest, więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
•    Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
•    Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca
•    Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
•    Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.
Zdrowie
•    Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
•    Decyduje, o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.


  Całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole

    Zdrowie uwzględnione jest w polityce i koncepcji szkoły – w podstawowym dokumencie określającym koncepcję pracy lub rozwoju szkoły jednoznacznie zapisano, że podejmuje ona działania dla umacniania zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów i pracowników.
    Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowi i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników – dobre relacje i współpraca między różnymi grupami społeczności szkolnej, szkołą i rodzicami, zarządzanie szkołą tworzą pozytywny jej klimat.
    Środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowi i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników – środowisko to obejmuje: teren szkoły i jej otoczenie, budynek, jego pomieszczenia i wyposażenie, mikroklimat, organizację zajęć, posiłków, obiekty i sprzęt do rekreacji i aktywności fizycznej.
    Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i kompetencji do działań uczniów i pracowników – realizacja programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz inne działania z zakresu edukacji zdrowotnej adresowane do uczniów i pracowników, motywowanie ich do podejmowania działań dla zdrowia.
    Tworzenie związków społecznych – z rodzicami uczniów oraz ważnymi osobami/grupami w najbliższej społeczności; współpraca i konsultowanie planowanych działań, poszukiwanie sojuszników i wsparcia.
    Współpraca z pracownikami medycznymi – pielęgniarką szkolną i innymi osobami/ placówkami medycznymi sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami ( w tym nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych) i pracownikami ( np. w ramach medycyny pracy).


Standardy Szkoły Promującej Zdrowie
1.    Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
2.    Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
3.    Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
4.    Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.
 Szkołę Promującą Zdrowie tworzą

•    Uczniowie;
•    Nauczyciele;
•    Rodzice
•    Inni pracownicy szkoły;
•    Inne osoby ze społeczności lokalnej.


Głównym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej
Dążąc do osiągnięcia tego celu będziemy m.in.

    Zachęcać do zdrowego stylu życia uczniów i pracowników
    Umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości
    Zapewniać sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
    Wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego
    Włączenie do działań szkoły rodziców


Szkolny zespół ds. Promocji Zdrowia:
P. Ewelina Podolska - koordynator
P. Beata Gola
P. Marta Kandzior
P. Patrycja Kos – Laskowska
P. Dominika Partyńska - Salamaga
P. Barbara Stępień
P. Katarzyna Zemmel
P.Anna Tomczyk
P.Karolina Rostkowska

https://drive.google.com/file/d/1H65dkub_76n1uNsk8We1j3pDVarYLimi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1H65dkub_76n1uNsk8We1j3pDVarYLimi/view?usp=sharing

 

http://www.sp13.mielec.pl/777-europejski-dzien-zdrowego-jedzenia-i-gotowania
http://www.sp13.mielec.pl/784-klasa-3a-w-kregielni
http://www.sp13.mielec.pl/788-jedz-owoce-i-warzywa-to-na-zdrowie-dobrze-wplywa
http://www.sp13.mielec.pl/791-mikolajowo-smacznie-zdrowo-i-kolorowo
http://www.sp13.mielec.pl/801-swieta-tuz-tuz-pieczemy-pierniki
http://www.sp13.mielec.pl/802-pierniczki-w-4b
http://www.sp13.mielec.pl/807-choinko-piekna-jak-las-choinko-zostan-wsrod-nas
http://www.sp13.mielec.pl/812-klasa-1a-piecze-pierniczki
http://www.sp13.mielec.pl/815-zdrowo-jem-wiecej-wiem
http://www.sp13.mielec.pl/817-owocowe-choinki-na-swieta
http://www.sp13.mielec.pl/843-zgadnij-co-pijesz-o-zdrowych-napojach
http://www.sp13.mielec.pl/847-zdrowe-walentynki
http://www.sp13.mielec.pl/853-sport-to-zdrowie-kazdy-ci-to-powie
http://www.sp13.mielec.pl/859-niezwykle-bukiety-kwiatow-na-dzien-kobiet
http://www.sp13.mielec.pl/861-wizyta-pilkarzy-stali-mielec
http://www.sp13.mielec.pl/897-31-maja-swiatowy-dzien-bez-papierosa-konkurs-plastyczny
http://www.sp13.mielec.pl/908-bezpieczne-wakcje-2020
http://www.sp13.mielec.pl/938-jak-naturalnie-wzmacniac-odpornosc
http://www.sp13.mielec.pl/940-zbiorka-uzywanych-telefonow-15-10-10-11-2020
http://www.sp13.mielec.pl/952-wzmacniamy-uklad-odpornosciowy
http://www.sp13.mielec.pl/964-sukces-w-rejonowym-konkursie-prozdrowotnym
http://www.sp13.mielec.pl/973-uwaga-konkurs-4
http://www.sp13.mielec.pl/982-program-przyjaciele-zippiego
http://www.sp13.mielec.pl/984-dzien-pizamy-w-klasie-1a
http://www.sp13.mielec.pl/988-kampania-ztu-2020-podsumowanie
http://www.sp13.mielec.pl/1001-podsumowanie-ferii-zimowych
http://www.sp13.mielec.pl/1010-lubicie-surowki-dlaczego-warto-jesc-surowki
http://www.sp13.mielec.pl/1011-9-lutego-dzien-bezpiecznego-internetu-konferencja-dla-rodzicow-i-nauczycieli-organizowana-przez-polskie-centrum-programu-safer-internet
http://www.sp13.mielec.pl/1021-owocowe-walentynki
http://www.sp13.mielec.pl/1030-dzien-kobiet-w-sp-13
http://www.sp13.mielec.pl/1031-szkolny-konkurs-na-logo-szkoly-promujacej-zdrowie-rozstrzygniety
http://www.sp13.mielec.pl/1051-swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu-w-klasie-1a
http://www.sp13.mielec.pl/1052-galeria-wielkanocnych-ozdob-2021

 

   
© by Sp13.