NASZA SZKOŁA CZEKA NA CIEBIE.  

   

fb

   

   

Urząd Miejski  

   

Edukacja przez Szachy  

 

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Statystyki  

2558288
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Wszystkie dni
2182
1516
12199
12199
4960
53582
2558288

Forecast Today
4656

Online (15 minutes ago):54
54 guests

Twoje IP:44.192.114.32
   

Szukaj w serwisie...  

   

Nr telefonu 17 787 55 64

Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczo wychowawczą i dydaktyczną w 6 grupach: I - 6:20 – 8:00,     II – V 1 1:25 – 17:00

Zajęcia świetlicowe, w których uczestniczą głównie uczniowie klas I-IV, ukierunkowane są na: współżycie i współdziałanie w grupie, kształtowanie postaw prorodzinnych ,proekologicznych i patriotycznych, wyrabianie nawyków higieny i czystości oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej. Nauczyciele pomagają uczniom mającym trudności w nauce   wyrównywać braki edukacyjne. W pracy wychowawczej stosują elementy socjoterapi. Ale podstawową działalnością świetlicy jest rozwijanie zamiłowań i zainteresowań dzieci oraz właściwe zagospodarowywanie czasu wolnego. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach teatralnych, tanecznych, muzycznych, plastyczno- technicznych, sportowych, informatycznych. Dzieci korzystające ze świetlicy chętnie biorą udziale w licznych konkursach na różnych szczeblach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Na świetlicy prowadzone są także programy edukacyjne „Cisza lubię to”, ora „Szkoła promująca zdrowie”. Świetlica bierze także udział w ogólnopolskich akcjach: Cała Polska czyta dzieciom- propagująca czytelnictwo, Zachowaj trzeźwy umysł, Zbiórka nakrętek, Góra grosza, Razem na Święta. Wychowankowie nasi mają też czas do własnej dyspozycji, który mogą przeznaczyć na zabawy dowolne w gronie rówieśników, wykorzystując w nich liczne gry i zabawki.  

Na świetlicy pracują nauczyciele:

Kierownik: mgr Anna Rogóż

mgr Katarzyna Kozak

mgr Aleksandra Kurowska

mgr Agnieszka Zielińska

mgr Barbara Stępień

mgr Agnieszka Kubik

mgr Anna Żmuda

mgr Marta Nagaduś Dziekan

mgr Urszula Bar

                                                                                                                                                       

REGULAMIN ŚWIETLICY

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele
i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły
z uwzględnieniem procedur Covid-19. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.

 1. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.

3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie składanych przez rodziców kart zgłoszeń.

4.   Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie, których rodzice pracują zawodowo.

 1. W świetlicy szkolnej mogą przebywać tylko uczniowie zapisani i nie mających objawów chorobowych .
 2. Świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji ewentualnego zarażenia się mojego dziecka wirusem Sars-CoV-2.
 3. Świetlica czynna jest codziennie (oprócz sobót i niedziel) w godzinach od 6:20. do 7.50 oraz od 11.30 do 17.00.
 4. Nauczyciele świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo tylko tych uczniów, którzy w danym dniu zgłosili się na świetlicę.
 5. Uczniowie przebywający na świetlicy mogą być wybierani przez rodziców lub inne osoby   upoważnione (co zostało odnotowane w karcie zgłoszeń) do godziny 17:00.

 1. Uczniowie samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać pisemną zgodę (oświadczenie) od rodzica/opiekuna prawnego, która zostaje dołączona do dokumentacji świetlicy.

 1. Nie dopuszcza się zwolnienia z zajęć ani opuszczenia świetlicy szkolnej wyłącznie na podstawie kontaktu telefonicznego z rodzicami/opiekunami prawnymi.
  1. Uczniowie przebywający na świetlicy mają prawo do:
 • życzliwego, podmiotowego traktowania;
 • rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;
 • korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, sprzętu sportowego.

10. Uczniowie przebywający na świetlicy mają obowiązek:

 • zachowywać się kulturalnie;
 • kategorycznie przestrzegać procedur związanych z Covid-19;
 • dbać o ład i porządek oraz wyposażenie świetlicy;
 • stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły;
 • informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;
 • zgłaszać wychowawcom wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie;
 • zgłaszać wychowawcom wszelkie niestosowne zachowania wobec ucznia;
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Załączniki:

Nr 1. Oświadczenie

Nr 2 Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę

 

 

   
© by Sp13.