Urząd Miejski  

   

Stan powietrza  

   

WIRTUALNY SPACER  

   

Edukacja przez Szachy  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Statystyki  

1121977
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Wszystkie dni
632
3474
13203
12714
11864
74562
1121977

Forecast Today
1344

Online (15 minutes ago):15
15 guests

Twoje IP:34.232.62.209
   

POLinfo  

   

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Bytnara Rudego w Mielcu, od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia funkcjonowała będzie w trybie nauczania zdalnego.


W okresie tym wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez nauczycieli za pomocą środowiska zdalnego nauczania MOODLE, dziennika elektronicznego Vulcan, łączy internetowych i innych dostępnych form komunikacji w godzinach od 8.00 do 14.15. W tym czasie nauczyciele monitorowali będą pracę dzieci, udzielali bieżącej informacji zwrotnej, konsultowali realizację przydzielonych zadań.

 Komunikacja z Państwem prowadzona będzie za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, w razie pilnej potrzeby telefonicznie w godzinach od 8.00 do 14.15.

 Zadania do wykonania przez uczniów przekazywane będą przez poszczególnych nauczycieli w dni nauki, w godzinach od 8.00 do 14.15, a w indywidualnych przypadkach w innych uzgodnionych terminach. Nauczyciel przedmiotu określi sposobów monitorowania działań uczniów i przekazywania informacji zwrotnej oraz ustali z uczniami sposób prezentacji zadań i ich oceny.

Zadania przekazane do realizacji uczeń może realizować w indywidualny sposób i w godzinach, które odpowiadają jego aktywności i możliwościom. Prosimy, aby łączna praca nad realizacją zadań nie przekraczała dziennie dla uczniów klas IV-VIII – 6h, klas I-III – 3h, oraz tam gdzie powinna być samodzielna, aby taka była. Prosimy też, aby w czasie pracy zaplanować różne formy aktywności fizycznej, możliwe w miejscu zamieszkania – dotyczy wszystkich grup wiekowych.

 Ważne jest to, aby dziecko nauczyło się planować swoje działania i zarządzać czasem własnym.

Każdy uczeń niech opracuje swój plan dnia, który będzie uwzględniał jego potrzeby i predyspozycje. W tym planie musi uwzględnić czas na naukę, odpoczynek, kontakty z rówieśnikami (telefoniczne, internetowe), rozwój zainteresowań. Istotne jest przestrzeganie wyznaczonych ram czasowych (np.: klepsydra, minutnik). Niech dziecko zadba o ład i porządek w miejscu nauki. Ważne, aby dziecko uczyło się planowania. 

Szanowni Państwo,

dołożymy wszelkich starań, aby to nowe dla nas wszystkich wyzwanie, jakim jest nauczanie zdalne, było jak najbardziej efektywne, jak najmniej stresujące i wspierające.

Proszę pamiętać, że nie chodzi o to, żeby zrobić zadanie za dziecko, wyręczyć je we wszystkim, ale zachęcić je do pracy własnej, odpowiedzialności, uczciwości, poszukiwania rozwiązań oraz zorganizowania sobie dnia pracy.

To są bardzo ważne umiejętności, które należy kształcić w młodych ludziach.

W przypadku jakichkolwiek trudności, wątpliwości zapraszam do kontaktu z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów oraz pedagogami oraz z psychologiem szkolnym.

                                                                                 Z poważaniem,

Teresa Lechocińska-Ciupa

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13

im. Jana Bytnara „Rudego w Mielcu

   
© by Sp13.