Urząd Miejski  

   

Stan powietrza  

   

WIRTUALNY SPACER  

   

Edukacja przez Szachy  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Statystyki  

0917399
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Wszystkie dni
283
455
2027
4356
15707
24418
917399

Forecast Today
672

Online (15 minutes ago):8
8 guests

Twoje IP:3.233.219.101
   

POLinfo  

   

Rodzice uczniów mają możliwość ubiegania się o pomoc w formie:

 

 

  • Bezpłatne posiłki

Bezpłatny posiłek w szkole przysługuje uczniowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 792,00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – aktualnie: 528,00 zł netto miesięcznie.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w okresie od 2 września 2019r. do 16 września 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu.

 Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w ośrodku w Referacie ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Pomocy Materialnej dla Uczniów w pokoju nr 1 (tel: 17 787 57 52) lub na stronie internetowej MOPS w zakładce: Druki do pobrania

  • Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuacje ucznia i utrudniającą naukę.

 Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 17 787 56 00 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

   
© by Sp13.